2017 szeptember 24 vasárnap

Önkéntesek a Galla-pataknál

Környezetvédelmi akció keretében önkéntesek tisztították meg a Tatabányát átszelő Galla-patak menti forgalmas gyalogösvényt. A Szent Borbála Kórház és a Csónakázó-tó közötti átjáró, valamint a patakmeder környékén felgyülemlett hulladékot a Provident Pénzügyi Zrt. munkatársai gyűjtötték össze. Az akcióhoz Tatabánya Megyei Jogú Város Önkormányzata biztosított eszközöket.

Tatabánya lakosai újra tiszta, szemétmenetes területen sétálhatnak keresztül a Szent Borbála Kórházat és a Csónakázó-tavat közvetlenül összekötő ösvényen a Galla-patak mentén. A Provident komárom-esztergom megyei irodájának 14 munkatársa a szemétgyűjtés mellett – lehetőségeihez mérten – a burjánzó gyomnövényzettől is megtisztította a patakmeder egy részét az önkormányzat szakmai útmutatása alapján.

Horváth Tamás, a Provident Pénzügyi Zrt. regionális vezetője hangsúlyozta: Az akciónk kap-csolódik a Provident országos önkéntes programjához, melynek keretében idén már sok ezer ön-kéntes munkaórával segítettük a helyi közösségeket. Megyei irodánk munkatársai itt a régióban is vettek részt hasonló akciókban, például segédkeztünk az esztergomi kórház kifestésében, játékokat is gyűjtöttünk gyerekintézményeknek és tevékenykedtünk a visegrádi erdei iskola felújításában is.






CSRLABOR: Magyarország első vállalati CSR-híroldala

Cinizmus lengi körül a jótékonykodást ma Magyarországon. Mint mindenben, ebben is az önérdeket keresik, a haszonszerzést látják sokan. Különösen igaz ez a vállalati társadalmi felelősségvállalásra (angolul corporate social responsibility - CSR) . Cinikusan viszonyul hozzá a közvélemény egy része, mert...

Folytatás »

Elérhetőségeink

  • twitter
  • facebook
  • linkedin
  • youtube
  • flickr

Fotók » Flickr

Close

Highlighting is Turned On - Give it a try by highlighting some text or hovering over an image!

Highlighter

Close Bubble

Thank you for your comment!

Your comment will be shown publicly once it is approved by site moderator.

Highlighter

Close Bubble

Post Comment ›

what is Highlighter?

highlighter.com

Annotype allows you to highlight any text or image on this page, then leave an annotation right there for everyone to see! It's just like leaving a comment.

Watch the video below to see it in action!

What is Highlighter?

Highlight. Comment. Share. It really is that simple!