2017 szeptember 25 hétfő

Csányi Sándor a MOL Új Európa Alapítvány jószolgálati nagykövete

A MOL – Új Európa Alapítvány kiemelt figyelmet fordít a fiatal tehetségek és a beteg gyerekek támogatására, együttműködő partnere kíván lenni a sport, a kultúra és a gyermekegészségügy területén azon civil kezdeményezéseknek, közösségeknek, amelyek élhetőbb és humánusabb környezet kialakítására törekednek. Az idei évtől az alapítvány jószolgálati nagykövete Csányi Sándor színművész.

Az Alapítvány életében központi helyet foglal el a felelősségérzet és az önkéntesség, nagy hangsúlyt fektetnek a tehetségek kibontakoztatására, melyben nagy segítséget nyújt a példaképek fontosságának felismerése. Csányi Sándor, a Radnóti Színház színésze, örömmel vállalta a fiatal tehetségek képviseletét mint nagykövet és szívesen támogatja ilyen módon a beteg gyermekek gyógyulásához nélkülözhetetlen terápiákat, családjuk segítését. Életében fontos szerepet tölt be a társadalmi felelősségvállalás, különböző kezdeményezések aktív résztvevője. Közéleti szereplőként felismerve az emberekre gyakorolt pozitív hatását, ösztönzőleg kíván hatni rájuk.

"Rengeteg helyre hívnak és én boldogan veszek részt olyan tevékenységben, amiről azt érzem, hogy van valami konkrét haszna. Itt úgy látom, hogy a fiatal tehetségek, művészek, sportolók és a beteg gyerekek is a nekik szánt támogatást megkapják és ez valódi segítség nekik a hétköznapjaikban” –mondta Csányi. „Tehetséges fiatalok pályakezdését, kibontakozását segíteni öröm. Emellett a legjobb befektetés az ország számára is. Betegségekkel szembesülni, - különösen gyermekek esetében nehéz. Melléjük és családjuk mellé állni, a gyógyulásukat elősegíteni a legtöbb, amit adhatunk. Én ráadásul hiszem, hogy az élménynek, a művészetnek gyógyító ereje van és ez sok, az Alapítvány által támogatott terápiás programban is bebizonyosodott már" – mondta el az újdonsült nagykövet.

"A MOL egyfelől Magyarország legnagyobb vállalati adományozója, másfelől pedig a hatékonyság mellett elkötelezett tőzsdei cég. Filozófiánk nagyban épül arra, hogy minden tevékenységünkkel az összes érintett szempontjait figyelembe vegyük, így alakítottuk ki a MOL Új Európa Alapítvány munkarendjét is, amely ezáltal a sportra, a kultúrára és a gyermekegészségügyre terjed ki. A már eddig is sikeresen futó programjainkhoz olyan együttműködő partnert kerestünk, aki mind személyiségével, mind pedig ötleteivel hozzá tud járulni azok sikeréhez. Csányi Sándor színművész személyében pont ilyen társra talált az alapítvány. Üdvözöljük a fedélzeten!" – mondta el Somlyai Dóra a MOL csoport kommunikációs igazgatója.

Csányi Sándor jószolgálati nagykövet számára azért is volt vonzó a MOL – Új Európa Alapítvánnyal az együttműködés, mert ismertségét nem adománygyűjtési céllal kívánják felhasználni. „Meggyőződhettem arról, hogy fennállásának elmúlt öt évében mennyi eredményt ért el az alapítvány, s örömmel csatlakoztam hozzájuk” – mondta Csányi Sándor, aki mind a tehetséggondozás, mind pedig a gyermekgyógyítás területén saját elképzelésit is szeretné integrálni a MOL – Új Európa Alapítvány munkájába.


CSRLABOR: Magyarország első vállalati CSR-híroldala

Cinizmus lengi körül a jótékonykodást ma Magyarországon. Mint mindenben, ebben is az önérdeket keresik, a haszonszerzést látják sokan. Különösen igaz ez a vállalati társadalmi felelősségvállalásra (angolul corporate social responsibility - CSR) . Cinikusan viszonyul hozzá a közvélemény egy része, mert...

Folytatás »

Elérhetőségeink

  • twitter
  • facebook
  • linkedin
  • youtube
  • flickr

Fotók » Flickr

Close

Highlighting is Turned On - Give it a try by highlighting some text or hovering over an image!

Highlighter

Close Bubble

Thank you for your comment!

Your comment will be shown publicly once it is approved by site moderator.

Highlighter

Close Bubble

Post Comment ›

what is Highlighter?

highlighter.com

Annotype allows you to highlight any text or image on this page, then leave an annotation right there for everyone to see! It's just like leaving a comment.

Watch the video below to see it in action!

What is Highlighter?

Highlight. Comment. Share. It really is that simple!