2017 szeptember 25 hétfő

20 millió forint támogatás a fővárosnak

A Budapest Bank Budapestért Alapítvány 2011 első félévi pályázati időszakának mai eredményhirdetésén a kuratórium 94 pályázót díjazott. 57 nonprofit szervezetet, 21 magánszemélyt, 7 műemlék jellegű épületet és 9 egyéb szervezetet – részesített százezer és félmillió forint közötti, összesen 20.200.000 forint vissza nem térítendő támogatásban.

Rolek Ferenc átadja az egyik díjat

A korábbi évekhez hasonlóan jelentős támogatáshoz jutottak, az egészségmegőrzéssel, a fogyatékkal élőkkel és a hátrányos helyzetű rétegek segítésével foglalkozó, a művészeti- és szellemi élet területén valamint az épített és kulturális örökség megóvása érdekében tevékenykedő pályázók. A támogatást igazoló emléklapokat Ráday Mihály kuratóriumi társelnök, Rolek Ferenc, a Budapest Bank vezérigazgató-helyettese, Nagy Mária, a Budapest Bank alapítványi irodájának vezetője és Dr. Finta József Kossuth-díjas, Ybl- és Magyar Művészetért díjas építész, az alapítvány kuratóriumának tagja adta át a nyertes pályázóknak. Az alapítvány eddigi 20 éves működése során 2.650 pályázót részesített több mint 665 millió forint vissza nem térítendő támogatásban.

A Budapest Bank Budapestért Alapítvány első félévi pályázati felhívására közel 1.000 pályázat érkezett. Az alapítvány kuratóriuma különböző alkotó- és előadóművészeti ágakban 4,8 millió forintot ítélt oda 22 pályázónak, míg az egészségmegőrzés, a fogyatékkal élők valamint az egészségileg és szociálisan hátrányos helyzetű rétegek segítése érdekében tevékenykedő 17 pályázónak 3,85 millió forint támogatást juttatott. Könyvek és folyóiratok kiadásához 3,55 millió forinttal, kulturális rendezvények, tudományos konferenciák megszervezéséhez és az oktatáshoz 2,45 millió forinttal járult hozzá az alapítvány. Emellett a főváros épített és környezeti értékeit illetve a kulturális örökség megóvását segítő pályázók közül 29-et részesítettek 5,55 millió forint támogatásban.

Az alapítványt a Budapest Bank 1991-ben azzal a céllal hozta létre, hogy a 100 millió forintos alaptőke hasznosításával hozzájáruljon a fővárosi civil társadalom fejlődéséhez, szellemi és kulturális értékeinek megőrzéséhez és gyarapításához valamint a város épített és természeti értékeinek megóvásához. Támogatásért folyamodhatnak olyan magánszemélyek és szervezetek, amelyek a főváros szellemi, művészeti és kulturális életének, az épített és természeti környezet védelmének, a műemlékek és a kulturális örökség megőrzésének valamint az egészségesebb Budapest megteremtésének érdekében tevékenykednek. Az alapítványt a Fővárosi Bíróság 2004. január 15-én közhasznúsági fokozatba sorolta. A pályázatok elbírálásáról, és a támogatások odaítéléséről az alapítvány hattagú, neves szakemberekből álló kuratóriuma dönt.

A Budapest Bank Budapestért Alapítvány működését a Budapest Bank Nyrt. 10 millió forinttal, míg négy fővárosi közművállalat – a Fővárosi Vízművek Zrt., a Fővárosi Csatornázási Zrt., a Fővárosi Közterület-Fenntartó Zrt., a Budapesti Távhőszolgáltató Zrt. – 5-5 millió forint adománnyal segíti, amely összeget a kuratórium teljes egészében a pályázók támogatására fordít.

Az alapítvány kuratóriuma minden naptári félév elején teszi közzé pályázati felhívását a Budapest Bank és a főváros internetes oldalán. A soron következő pályázati ciklus 2011. július elején kezdődik a pályázati kiírás megjelentetésével; a pályázatok beadási határideje várhatóan 2011. augusztus 22-e lesz.






CSRLABOR: Magyarország első vállalati CSR-híroldala

Cinizmus lengi körül a jótékonykodást ma Magyarországon. Mint mindenben, ebben is az önérdeket keresik, a haszonszerzést látják sokan. Különösen igaz ez a vállalati társadalmi felelősségvállalásra (angolul corporate social responsibility - CSR) . Cinikusan viszonyul hozzá a közvélemény egy része, mert...

Folytatás »

Elérhetőségeink

  • twitter
  • facebook
  • linkedin
  • youtube
  • flickr

Fotók » Flickr

Close

Highlighting is Turned On - Give it a try by highlighting some text or hovering over an image!

Highlighter

Close Bubble

Thank you for your comment!

Your comment will be shown publicly once it is approved by site moderator.

Highlighter

Close Bubble

Post Comment ›

what is Highlighter?

highlighter.com

Annotype allows you to highlight any text or image on this page, then leave an annotation right there for everyone to see! It's just like leaving a comment.

Watch the video below to see it in action!

What is Highlighter?

Highlight. Comment. Share. It really is that simple!