2017 szeptember 25 hétfő

Új hajléktalanellátó és rehabilitációs központ nyílt

A Máltai Szeretetszolgálat 2008-ban a VELUX Alapítványoktól – a Dán Kulturális Intézet közreműködésével – közel 900 ezer euro (kb. 230 millió forint) összeget nyert a fenti projekt megvalósítására.


A jelentős, átfogó non-profit célkitűzéseket támogató VELUX Alapítványok évek óta jelen vannak különböző projektekkel a kelet-közép-európai régióban, a központi célkitűzéseknek megfelelően a korábbinál nagyobb figyelmet fordítanak a magyarországi kezdeményezésekre.

„Rendkívül fontos programot indított a Máltai Szeretetszolgálat, melynek támogatása egyértelműen illeszkedik a VELUX Alapítványok szemléletmódjába, hiszen igyekszünk olyan területeken is jelen lenni, melyek kevesebb segítségre számíthatnak. A hajléktalanság kérdésének megoldása nagy kihívást jelent ma Magyarországon és közös érdekünk az otthontalan emberek visszavezetése a társadalomba” – mondta a projekt támogatásának hátteréről Kónya István, a VELUX Alapítványok magyarországi képviselője.

Őz Beáta, a VELUX Magyarország Kft. értékesítési vállalatának ügyvezetője hozzátette: „A VELUX Alapítványok támogatásai mögött nemzetközi háttér áll, amennyiben a vállalatcsoporthoz tartozó, több mint 40 országban működő cégek nyereségének jelentős hányadát fordítja erre a célra. Ennek keretében Magyarországon szociális célú programokra 2007-óta több mint 1,5 milliárd Ft jutott.”

A projekt keretében a hajléktalan személyek részére egy olyan új épület készült el, amelyben megszervezésre került az időszakos és átmeneti elhelyezés, a foglalkoztatás, a rehabilitáció, valamint a tartós elhelyezés is.

„Minden ember, aki belép majd az ajtónkon, törődést, szeretetet szolgáló közösséget kell, hogy találjon! Olyat, amely segítséget és esélyt kínál számára ahhoz, hogy az életén keletkezett szakadásokat összefoldozza. A projektben számomra a legnagyszerűbb érzés az volt, hogy lehetőséget kaptunk ennek megvalósítására – mondta el Rigóné Kiss Éva projektvezető, a kecskeméti Máltai csoport vezetője.

A projekt megvalósítása az előkészítő munkálatokkal együtt 36 hónapot igényelt. A szervezés 2008 májusában kezdődött, a szolgáltatásokat 2011 áprilisában indította az Egyesület.

Az intézmény működtetése mintegy 30 munkatárs alkalmazását tette lehetővé, akik 100 személynek szálláslehetőséget, közel 50 főnek nappali ellátást biztosítanak.

Az eredmények számokban:

 • Az 1350 m2-es hajléktalanellátó központ különböző szolgáltatási elemek kiépítésével bővítette és fejlesztette Kecskemét hajléktalan-ellátását.
 • ~ 20 fő rehabilitációja indul el.
 • ~ 20 fő tartós lakhatása rendeződik.
 • Évente kb. 4-5 személy végleges visszailleszkedése várható a program révén kilépve a hajléktalanságból.
 • Modellértékű foglalkoztató, rehabilitációs szolgáltatás és önálló lakhatási lehetőség került kialakításra.
 • A társintézményekkel történő együttműködés segíti a hajléktalan, lakástalan személyek személyesebb gondozását.
 • Hiányzó ellátási formák jöttek létre (szociális otthon, rehabilitációs otthon, kivezető lakások).
 • 101 szálláshely által csökken az utcán élők száma.
 • A kivitelezés során korszerű, egészséges, biztonságos, esztétikus környezetet biztosítottunk európai színvonalon az ellátottak számára

A központban kialakítandó intézmények:

 • nappali melegedő
 • éjjeli menedékhely
 • átmeneti szállás
 • szociális otthon hajléktalanok számára
 • rehabilitációs otthon
 • utcai gondozó szolgálat

Nem végállomás a hajléktalanság!

A központban személyes kíséréssel, szociális gondozással lehetővé válik majd:

1.    Foglalkoztatás-rehabilitáció

A programban 20 hajléktalan személy számára biztosítunk fokozatosan munkalehetőséget. A tervezett tevékenységek között van a ruhajavítás, Máltai védjegyes termékek előállítása-promóciós anyagok, adományba kapott ruházat feldolgozása, továbbhasznosítása, virágpalánta előállítása, üvegvisszaváltás, gyógynövénytermesztés. A foglalkoztatás célja az, hogy a gondozottak a rendszeres munkavégzés révén képessé váljanak az önellátásra, a családba és társadalomba való eredményes visszailleszkedésre, azaz az önálló életre.
A rehabilitációs programon belül az igényeknek megfelelően

 1. tanfolyami oktatáshoz, képzéshez nyújtunk segítséget
 2. tematikus foglalkozásokat szervezünk,
 3. szabadidős, kulturális és közösségi programokat biztosítunk.

A tematikus foglalkozásokban a lakhatásra, pénzkezelésre, életvezetésre készítjük föl leendő lakóinkat.

2.    Kiléptető lakások

A központban a rehabilitációs otthon keretében 7 db kiléptető lakás kialakítása történt meg, melyek mintegy önálló albérletként szolgálnak a rehabilitációban részt vevő hajléktalanok számára. Így még intézményi keretek között, szociális munkások segítségével sajátítják el az önálló életet. A következő lépésben a gondozottak már intézményen kívüli, saját albérletet keresnek. A „kiléptetés” után a szociális munkások még fél évig figyelemmel kísérik a már önálló életet élő, de már nem hajléktalan személyt.

A programban részt vevő hajléktalanok a foglalkoztatási program révén visszaszoknak a napi rendszerességgel végzett munkavégzés szabályaihoz, a kiléptető lakások révén folyamatos segítség mellett megtapasztalhatják az önálló életvezetést, a rehabilitációs programok pedig felkészítik és megtanítják a klienst azon helyzetek kezelésére, melyekkel a központból kikerülés után találkozhat.

Az ellátottak igényei mellett a környező lakosságnak is új szolgáltatásokat nyújt a központ: közösségi terem használata, ingyenes szocio-busz szolgálat, jogi és egészségügyi tanácsadás, más civil szervezeteknek helyiség és raktározási lehetőség biztosítása. A környezet tisztán tartása és rendezettsége érdekében a Szeretetszolgálat parkosítást hajtott végre, melynek fenntartásáról folyamatosan gondoskodik.

A terület rendjének fenntartása, valamint a lakosság felé történő bizalom erősítése érdekében a polgárőr-szolgálat rendszeresen jelen lesz a környéken, a Kecskeméti Rendőrkapitányság együttműködésével pedig, fokozottabb rendőri jelenlétre lehet majd számítani.


CSRLABOR: Magyarország első vállalati CSR-híroldala

Cinizmus lengi körül a jótékonykodást ma Magyarországon. Mint mindenben, ebben is az önérdeket keresik, a haszonszerzést látják sokan. Különösen igaz ez a vállalati társadalmi felelősségvállalásra (angolul corporate social responsibility - CSR) . Cinikusan viszonyul hozzá a közvélemény egy része, mert...

Folytatás »

Elérhetőségeink

 • twitter
 • facebook
 • linkedin
 • youtube
 • flickr

Fotók » Flickr

Close

Highlighting is Turned On - Give it a try by highlighting some text or hovering over an image!

Highlighter

Close Bubble

Thank you for your comment!

Your comment will be shown publicly once it is approved by site moderator.

Highlighter

Close Bubble

Post Comment ›

what is Highlighter?

highlighter.com

Annotype allows you to highlight any text or image on this page, then leave an annotation right there for everyone to see! It's just like leaving a comment.

Watch the video below to see it in action!

What is Highlighter?

Highlight. Comment. Share. It really is that simple!