2017 szeptember 25 hétfő

Fiatal művészek közös kiállítása a Commerzbank Galériában

A Commerzbank Galéria folytatja a fiatal művészek „párosítását”. Soros, szeptember 14-ig megtekinthető tárlatán Fülöp Gábor szobrász és Orr Máté festőművész alkotásaival találkozhat a látogató. A Commerzbank Galéria kiállításainak művészeti szervezését immár 2009 decembere óta az Amadeus Művészeti Alapítvány végzi.

Fülöp Gábor és Orr Máté sajátos, néhol groteszkbe hajló és iróniával átszőtt látásmódja egyesülve egy sokrétű jelentéstartományba helyezi a nézőt - jellemzi Nádudvari Noémi művészettörténész, a kiállítás kurátora a Commerzbank Galériában bemutatkozó ifjú művészek munkáját. A szobrok és a festmények egy térbe kerülve tökéletesen kiegészítik egymást, lényegében izgalmas diskurzus alakul ki a két művész művei között. Közös párhuzam, kötődési pont a játékosságot sem nélkülöző egyedi téma felvetések, illetve a szokatlan kompozíciókból fakadó komikum és feszültség. Mindketten egy, a realitásból építkező világot tárnak elénk, ám a mindennapi élethez kötődő figurák, tárgyak, elemek nem mindennapi helyzetekben elevenednek meg. Amorf lények — arc nélküli emberek, hol félig állat, hol félig ember testű alakok — születnek itt és egy szürreális univerzumba kalauzolnak minket – mesél a kurátor.

Fülöp Gábor

2000-től a Magyar Képzőművészeti Egyetem szobrász szakának hallgatója. Tanulmányi során Kő Pál kezei alatt dolgozhatott. Számos elismerése közt szerepel a Kogart díj, a Derkovits ösztöndíj, a Samu Géza és a Székely Bertalan ösztöndíj. Alkotásait nem kisebb helyeken állították ki, mint a Kogart-Ház Budapesten, Galerie Elan, Mougins, Cote D’Azure, Franciaországban, a Barabás Villában és a bolognai Ostello Ricci, Macerata-ban. "Munkáimat a szobrászat hagyományos technikájának sajátos újraértelmezésével valósítom meg. Érdeklődésem középpontjában az élő organizmusoknak az egymással és környezetükkel való viszonya áll, visszatérő témám az emberi test. Gondolkodásomban nagy szerepet kap a keleti filozófia, a panteista szemlélet. Kiemelt szerepet játszik a szobrok felülete, amely a belső és a külső határként egyszerre elválaszt és összeköt." - valja a fiatal művész

Fába zárt titok

„Fülöp Gábor a faszobrászat hagyományait sajátosan újragondolva, és a műfaji határok kitágításával folyamatosan a művészi kifejezések lehetőségeivel kísérletezik. Technikai felkészültsége, kifinomultsága jól megmutatkozik szobrai felületének gondos kidolgozottságában. Egy-egy jól komponált formatársítás, szokatlan anyag megmunkálás, témaválasztás mögött gazdag gondolatiság és megannyi jelentésréteg rejlik. A néző önmagára marad, de a műcímek segítő kezet nyújtanak számára egy izgalmas, intellektuális kirándulásra invitálják. Ezek a szobrok elidőzésre késztetnek, időt igényelnek a befogadótól, de cserébe érdekes történeteket mesélnek, ha nyitott szemekre és elmékre találnak” – jellemzi Nádudvari Noémi Fülöp Gábor alkotásait.

Orr Máté

2005-ben nyert felvételt a budapesti Magyar Képzőművészeti Egyetem képgrafikai szakára, majd 2008-tól a festő szakon folytatta tovább tanulmányait. Mesterei között szerepelt Nagy Gábor, Wechter Ákos, Kósa János, Eszik Alajos és Somorjai Kiss Tibor. Fiatal kora ellenére számos díjat és kiállítást tudhat maga mögött., úgy, mint a 2006-ban elnyert Pannoncolor-díj és 2010-es Ari S. Kupsus Salon Concert Society-díj. Alkotásaival találkozhattunk már a budapesti Nemzeti Táncszínházban, a LeMeridien Budapest Hotelben és az Ary Kupsus Gallery-ben. Művészetének lényegét saját maga így fogalmazza meg: " A festményeim témái nagyon sokfélék, sok forrásból származnak. Általában azt lehet mondani, hogy valami erős és összetett érzés jelenik meg rajtuk úgy, hogy a képen ható erők pont a kép pillanatában kiegyenlítik egymást és kínos csönd áll be."

Letisztult háttérrel ellátott, csendéleti közegbe ágyazott sűrű mesék

„Orr Máté a klasszikus csendélet festészet hagyományaiból építkezik, de már azt továbbgondolva és annak határait kiszélesítve. Fiatal kora ellenére már különleges, sajátos festési technika és stílus jellemzi, a fotórealisztikus ábrázolás mellett kisebb optikai csalásokat alkalmazva "vezeti meg" a nézőt. Több egymással kontrasztba lépő sík létezik a festményein, ahol magukra hagyott hősök és különböző dimenziók találkoznak. Halmozott kompozíciókkal dolgozik, hona minden elem felismerhető, beazonosítható, mégis összességében a vásznon egy furcsa történetté rendeződnek össze, és maguk az elemek egy, a szokványostól eltérő jelentéstartalommal ruházódnak fel” – vélekedik róla Nádudvari Noémi.


CSRLABOR: Magyarország első vállalati CSR-híroldala

Cinizmus lengi körül a jótékonykodást ma Magyarországon. Mint mindenben, ebben is az önérdeket keresik, a haszonszerzést látják sokan. Különösen igaz ez a vállalati társadalmi felelősségvállalásra (angolul corporate social responsibility - CSR) . Cinikusan viszonyul hozzá a közvélemény egy része, mert...

Folytatás »

Elérhetőségeink

  • twitter
  • facebook
  • linkedin
  • youtube
  • flickr

Fotók » Flickr

Close

Highlighting is Turned On - Give it a try by highlighting some text or hovering over an image!

Highlighter

Close Bubble

Thank you for your comment!

Your comment will be shown publicly once it is approved by site moderator.

Highlighter

Close Bubble

Post Comment ›

what is Highlighter?

highlighter.com

Annotype allows you to highlight any text or image on this page, then leave an annotation right there for everyone to see! It's just like leaving a comment.

Watch the video below to see it in action!

What is Highlighter?

Highlight. Comment. Share. It really is that simple!