2017 szeptember 25 hétfő

Több mint 200 millió forint kerül a hazai szociális ellátórendszerbe a Segélyszervezeten keresztül

Egyenként több millió forint támogatásban részesülhetnek hazai civil és egyházi szervezetek a DanChurchAid közreműködésével és a VELUX Alapítványok támogatásával megvalósuló Ökumenikus Segélyszervezet - TANDEM Fejlesztési Alap című pályázaton keresztül. A vissza nem térítendő támogatás a családok átmeneti otthonaiban végzett munkához, a hátrányos helyzetű gyermekek és családjaik megsegítéséhez kíván forrást teremteni új szolgáltatások kialakításával, melyek megoldást nyújthatnak a jelenlegi ellátórendszer hiányosságaira. A 2012-2015 között futó pályázati program három fordulójában összesen több mint 200 millió forinttal támogatja a magyarországi szociális szektort.

A három éves program részleteiről 2012. július 5-én, csütörtökön 11 órától a Protestáns Fórum kávézójában tartott sajtótájékoztató keretében számolt be Lehel László, az Ökumenikus Segélyszervezet elnök-igazgatója, Budai Henrietta, a VELUX sajtókapcsolatokért felelős munkatársa és Rácsok Balázs, az Ökumenikus Segélyszervezet módszertani vezetője. Lehel László a segélyszervezet új programjának fantázianevét szimbolizáló tandem biciklire felülve köszöntötte a jelenlévőket, s mondta el, hogy a kerékpár egyik ülésén a segélyszervezet ül, de a másik ülésre a következő három évben mintegy 60 szervezetet várnak partnerül, akik egyenként 2-4 millió forint pályázati támogatásban részesülhetnek. Rácsok Balázs elmondta, hogy a három család átmeneti otthonát is működtető Ökumenikus Segélyszervezetnek első ízben van lehetősége arra, hogy ilyen nagy mértékben segítse a hasonló intézményeket fenntartó szervezeteket, rajtuk keresztül pedig több száz rászoruló családot. E szerepkörnek pedig magas fokú szakmai felkészültség és az évtizedes tapasztalat az alapja.

Budai Henrietta, a VELUX Magyarország Kft. sajtókapcsolatokért felelős munkatársa hangsúlyozta, hogy „a Magyarországon ezer embert foglalkoztató VELUX Magyarország Kft. számára fontos, hogy a cég alapítója által létrehozott VELUX Alapítványokon keresztül segítse a társadalmat is azon országokban, amelyek piacán üzleti jelleggel jelen van.” Mint mondotta: „A támogató alapítvány döntéshozatalában a legnagyobb hangsúlyt azoknak a társadalmi távlatokat felmutató közép- és kelet-európai céloknak a támogatása kapta, amelyek a hátrányos helyzetű gyermekek és fiatalok életkörülményeinek, jövőbeni lehetőségeinek jobbá tételére törekszenek.”

A pályázati program által támogatni kívánt projektek célcsoportja olyan hátrányos helyzetű gyermekek és szüleik, akik családok átmeneti otthonában laknak, illetve onnan kerülnek, kerültek ki. A gyermekekre jellemző, hogy a családon belüli problémák (agresszivitás, negatív, rossz szülői minták, szegénység, szocializációs nehézségek) kihatással vannak személyiségükre, iskolai, óvodai teljesítményükre. Ezen gyerekek körében gyakoriak a részképesség zavarok, melyek a magatartási és tanulási problémákhoz vezetetnek. A projekt egyik része az ő fejlesztésüket célozza meg. Másrészről viszont családok átmeneti otthonában élő szülők részére is szolgáltatásokat kíván nyújtani a projekt. A szülőkre jellemző a magas munkanélküliségi arány, az ellátásban lévő családok 30 százaléka úgynevezett vándorló családnak számít, akik otthonból otthonba kerülnek, de problémáik megoldásában nem történik jelentős változás. A szülőkre jellemző, hogy hosszú ideje ugyanazokkal a nem, vagy rosszul működő  eszközökkel próbálják megoldani a problémáikat, gyakran eredménytelenül. A program támogatni kívánja azokat az újszerű megközelítéseket, jó gyakorlatokat, amelyek növelik az szülők önállóságát, felelősségét helyzetük rendezésére, és hozzásegítheti őket a munka világába való visszatérésben. A tervek szerint a három év alatt a támogatott programok szolgáltatásaiban 900 gyermek és 600 felnőtt vesz részt.

Az ellátórendszer évek óta alulfinanszírozott, nincsenek pluszforrások arra, hogy az egyre komplexebb problémákkal küzdő családok számára új, hatékony szolgáltatásokat lehessen beindítani. A családok egyes problémái (gyermekek részképesség gondjai, a szülők munkaerőpiaci problémái, a fiatalok pályaorientációs nehézségei, az önellátás megteremtésének bizonyos problémái) olyan új kompetenciákat (fejlesztő pedagógus, munkaerőpiaci tanácsadó, terápiás munkatárs)  és eszközöket (fejlesztő eszközök, munkába állást segítő eszközök, tréningeszközök) igényelnek, amelyek finanszírozására jelenleg nincs forrás. Ugyanakkor a területen dolgozó munkatársak számos ötlettel, jó gyakorlattal rendelkeznek, amelyek megvalósítására forrásokra van szükség.


CSRLABOR: Magyarország első vállalati CSR-híroldala

Cinizmus lengi körül a jótékonykodást ma Magyarországon. Mint mindenben, ebben is az önérdeket keresik, a haszonszerzést látják sokan. Különösen igaz ez a vállalati társadalmi felelősségvállalásra (angolul corporate social responsibility - CSR) . Cinikusan viszonyul hozzá a közvélemény egy része, mert...

Folytatás »

Elérhetőségeink

  • twitter
  • facebook
  • linkedin
  • youtube
  • flickr

Fotók » Flickr

Close

Highlighting is Turned On - Give it a try by highlighting some text or hovering over an image!

Highlighter

Close Bubble

Thank you for your comment!

Your comment will be shown publicly once it is approved by site moderator.

Highlighter

Close Bubble

Post Comment ›

what is Highlighter?

highlighter.com

Annotype allows you to highlight any text or image on this page, then leave an annotation right there for everyone to see! It's just like leaving a comment.

Watch the video below to see it in action!

What is Highlighter?

Highlight. Comment. Share. It really is that simple!