2017 szeptember 25 hétfő

Vállalati Önkéntesség Konferencia – 2013.

Ma már minden hazai vállalat tisztában van a CSR profitban mérhető előnyeivel. Számtalan kitűnő példa, többéves múlttal rendelkező, jól bejáratott együttműködés bizonyítja, hogy a magyarországi üzleti döntéshozók felismerték: a CSR megkerülhetetlen, és megtérülő filozófia. Azonban van még hova fejlődni, hiszen a vállalati önkéntesség, mint a CSR egyik alapfogalma, az egyértelmű „win-win-win” helyzetet megteremtő stratégia, itthon továbbra is gyerekcipőben jár. November 20-án, az Önkéntes Központ Alapítvány PRO Vállalati Önkéntesség Konferencia című rendezvényén megtudhatjuk, miért és mit lehet tenni ellene.

A cégek társadalmi befektetéseinek egyik legnagyobb potenciállal rendelkező formája, az önkéntes munka a legkézzelfoghatóbb eszköze a szektorok közötti partnerségek és együttműködések kiépítésének. Rengeteg nemzetközi tanulmány és hazai felmérés foglalkozik a témával, vállalati és piaci szektortól függetlenül azonban a végkicsengés mindig ugyanaz: a vállalati önkéntesség a társadalmi felelősségvállalás olyan innovatív módja, amely mindhárom szereplőnek jó. A vállalati önkéntesség a „tripla-win” stratégia, mert nyer az önkéntességet igénybevevő közösség vagy szervezet, hiszen a közvetlen költségmegtakarítás mellett szakképzett, tehetséges munkaerőhöz jut, melynek segítségével nemcsak hírt adhat magáról, de konkrét feladatok megoldásához talál partnert. A programban való részvétellel továbbá nyer a munkát ellátó önkéntes, és mivel ami jó a munkavállalónak, az közvetve-közvetetetten hasznot hoz a cégnek is, így a programmal bizonyítottan nyer a munkaerőt biztosító vállalat.

Mi az a vállalati önkéntesség program

Az Önkéntes Központ Alapítvány megfogalmazása szerint a vállalati önkéntes tevékenység olyan kezdeményezés, amelyben a vállalat támogatja, bátorítja dolgozóit és partnereit, hogy önkéntes munkát végezzenek – azaz szakértelmüket, tehetségüket, ötleteiket, kreativitásukat, fizikai erejüket állítsák valami jó cél szolgálatába. A vállalati önkéntességnek kétféle formája jellemző. Az egyike ezeknek azok az önkéntes programok melyeken a cégek dolgozói egy időben egy helyen végeznek könnyű fizikai munkát valamilyen nonprofit szervezet javára, közérdekből. Nagyon fontos ismérve e formának, hogy a cég teljes (munkaidő és pénzbeli) támogatásával történik. A másik esetben a cég munkavállalói saját szaktudásukat állítják egy jó cél érdekébe, és töltik munkaidejükből, a vállalat által éves szinten megjelölt óraszámot valamilyen önkéntes tevékenységgel. Ezek a programban meghatározott óraszámok a hazai vállalatok esetében jelenleg az évi 4 és 32 között változnak, míg nemzetközi szinten elérhetik az évi akár 50 órát is. A hazai vállalati palettán főként a pénzintézetek, telekommunikációs és energia-szolgáltató cégek, az FMCG játszik szektorvezető szerepet a vállalati önkéntes munka végzésében.

Mit nyer az önkéntes?

Amennyiben a vállalati önkéntes program stratégiája a vállalat piaci céljaihoz igazított, jól átgondolt CSR politika részeként működik, akkor a programban részt vevő munkavállalók mind szakmai, mind szociális, mind pedig személyes, emberi értelemben vett hasznot húznak a programban való részvétellel. Az önkéntes munka a munkavállaló számára új kihívásokat hoz, a személyes megfelelni akarást erősíti, sőt az esetleges burn-out jelenség ellen is hatékony eszköznek bizonyul. Mindamellett, hogy az önkéntes programban való részvétellel új készségek és ismeretek elsajátítására adódik lehetőség, a munkavállaló személyes kapcsolati hálója is bővül, fejlődnek társas-kapcsolati, módszertani és személyiségbeli kompetenciái is. A program során a munkavállaló valós értékeket hoz létre, támogató önkénteskedése – akár fizikai munka, akár szellemi tevékenységről legyen szó - olyan közösségeket vagy szervezetet segít, amelyek helyzetükből adódóan nem, vagy nehezen jutnak ezekhez hozzá.

Mit nyer a vállalat?

A Magyar Adományozói Fórum 2011-es kutatási eredményei szerint hazánkban, napjainkban az önkéntes programok fő célja a csapatépítés. Ezzel összhangban van az önkéntes tevékenységek jellege is, hiszen a cégek túlnyomó többségénél a vállalati önkéntes programban való részvétel csoportos és főleg fizikai jellegű tevékenységek elvégzését jelenti, ami arra utal, hogy itthon a vállalatok még mindig nem fedezték fel azokat a lehetőségeket, amelyekkel munkatársaik üzleti-szakmai tapasztalatait forgathatják vissza a társadalomba. Bár tagadhatatlan, hogy a fizikai, terepmunka is egyértelmű pozitív hozadékkal bír, hiszen a HR az önkéntes munka mérésén keresztül olyan egyéni attitűdöket tud megfigyelni, mint például a pro-aktivitás, a motiváltság, a kreativitás vagy a kitartó munkavégzés, így szélesebb spektrumú, árnyaltabb képet alkothat a munkavállalóról. A közös munka továbbá a cégen belüli interperszonális kapcsolatok javára is válik, hiszen egy-egy terepmunka esetében egymástól függetlenül működő osztályok, részlegek dolgozói kerülnek közvetlen személyes-, és munkakapcsolatba.

A HR szakértők 90 százaléka állítja, hogy a pro-bono önkéntes munkavégzés kiváló eszköze nemcsak a kommunikációs, problémamegoldó, de a vezetői képességek fejlesztésének is. Egyértelmű tehát, hogy a munkavállalók önkéntes munkájának elemezése új tehetségek felfedezését, sőt, akár a vezetői utánpótlás kiképzését is elősegítheti.

Nemzetközi felmérések bizonyítják, hogy a munkavállalói viselkedés oldaláról közelítve további, igen fontos előnyei származnak a vállalatnak abból, ha rendelkezik önkéntes programmal, és ha dolgozóinak az abban való részvételt biztosítani is tudja. A munkavállalók munkahelyük iránti elkötelezettségét, lojalitását egyértelműen növeli, ha tisztában vannak vele, hogy cégük egy vagy több jó ügyért küzd, ha aktívan részt vesz rászoruló közösségek, szervezetek támogatásában. Ezt a pozitív kötődést tovább erősíti, ha a dolgozók maguk is segíthetnek. Az alkalmazottak arra törekszenek, hogy büszkék lehessenek munkájukra, munkahelyükre, és amennyiben azok, sokkal kisebb arányban távoznak a cégtől: tehát a vállalati önkéntesség még a fluktuációt is csökkenteni képes. A munkaerő-toborzás esetében sem hagyható figyelmen kívül az a nemzetközileg tapasztalható tendencia, miszerint a vállalati önkéntes programot kínáló cégek vonzóbbnak ítéltetnek a munkakeresők körében.

Egy stratégiailag tűpontosan kidolgozott vállalati önkéntes programban való részvétel kétséget kizáróan növeli a cég láthatóságát, média-megjelenést biztosít, mind helyi, mind pedig országos, esetleg nemzetközi szinten, ezáltal erősíti a cég imázsát is. A jól felépített és a cég piaci profiljához illeszkedő program pedig reputációnövelő hatással is bír.

Hatalmas lehetőségek kínálkoznak tehát a vállalati önkéntesség és felelősség vállalás programokon keresztül kialakított partnerségekben, melyek pozitívan formálják a fogadó szervezeteket és egyben a cég belső működését is. Egyre többen próbálnak meg a fizikai munkán túl szellemi kapacitásokkal is segíteni és izgalmas fejlesztésekbe belefogni.

Beszédes példák, árulkodó számok a konferencián

Az Önkéntes Központ Alapítvány 2013. november 20-ai konferenciáján hazai, évek óta kitűnően működő vállalati programok bemutatásán, nemzetközi szakemberek előadásain és közgazdasági mutatók elemzésén keresztül ismerkedhetnek meg a résztvevők a vállalati önkéntesség összetett, egyértelműen pozitív, ámde korántsem buktatómentes lehetőségeivel, stratégiai kialakításának, működtetésének kezdeti és folyamatos kihívásaival.

PROGRAMTERVEZET

8.00 – 9.00 Regisztráció

9.00 - 13.00 DÉLELŐTTI PLENÁRIS RÉSZ

9.00 – 9.10 Köszöntő – M. André Goodfriend helyettes nagykövet, Amerikai Egyesült Államok Nagykövetsége

9.10 - 9.20 Köszöntő – Benkő Vilmos elnök, Magyarországi Amerikai Kereskedelmi Kamara

9.20 – 9.30 Köszöntő - F. Tóth András ügyvezető igazgató, Önkéntes Központ Alapítvány

9.30 – 9.50 A vállalati önkéntesség gyakorlata a Budapest Banknál – Dr. Rolek Ferenc vezérigazgató-helyettes, Budapest Bank Zrt.

9.50 – 10.10 Az önkéntes programok hatása a vállalatok HR működésére - dr. Janka Mária HR igazgató, E-On Hungária Zrt.

10.10 – 10.30 A vállalati önkéntesség nemzetközi fejlődése - Kenn Allen elnök, Civil Society Consulting (Washington D.C., USA)

10.30 – 10.45 Szünet

10.45 – 11.05 Vodafone Önkéntes Közösség – Gothárdi Ibolya HR igazgató, Vodafone Magyarország Zrt.

11.05 – 11.30 Új trendek a vállalati önkéntesség terén az Amerikai Egyesült Államokban - Jackie Norris igazgató, Points of Light Corporate Institute (Washington D.C., USA)

11.30 – 11.55 Vállalati önkéntesség gyakorlata az American Airlinesnál - Sam Santiago közösségi programok vezetője, American Airlines (Dallas, USA)

11.55 – 13.00 Befektetések és megtérülések a vállalati önkéntes programok kapcsán

Panelbeszélgetés dr. Radácsi László vezetésével

Felkért résztvevők:

- Fogarasi Norbert ügyvezető igazgató, Morgan Stanley Magyarország Elemző Kft.

- Iglódi-Csató Judit marketing- és vállalati kapcsolatok igazgató, TESCO Magyarország Kft.

- Nikos Kalaitzidakis vezérigazgató, Coca-Cola HBC Magyarország Kft.

- Diego Massidda vezérigazgató, Vodafone Magyarország Zrt.

- Dr. Rolek Ferenc vezérigazgató-helyettes, Budapest Bank Zrt.

13.00 – 14.00 Ebéd

14.00 – 15.00 DÉLUTÁNI PLENÁRIS RÉSZ

14.00 – 14.20 Önkéntes programok kialakításának módszertana - Chris Jarvis igazgató, Realized Worth (USA)

14.20 – 14.40 Vállalati önkéntesség Közép-Európában – dr. Radácsi László igazgató, SmartLab Tanácsadó Kft., HBLF igazgatósági tag

14.40 – 15.00 Vállalati önkéntes programok hatása a Nagy-Britanniai üzleti szektorra - Tóth Eszter tanácsadó, Corporate Citizenship (London, UK)

15.00 – 15.10 Záró összefoglaló (F. Tóth András és Farkas Emese)

15.10-15.20 Szünet

15.20 – 16.50 DÉLUTÁNI SZEKCIÓK

 1. Hogyan indítsunk vállalati önkéntes programot? - Kenn Allen elnök, Civil Society Consulting (Washington D.C., USA)
 2. Vállalati önkéntes programok eredményeinek mérése - Chris Jarvis, Angela Parker és Nicholas Luff tulajdonosok, Realized Worth (USA)
 3. Jó gyakorlatok az Amerikai Egyesült Államokból - Jackie Norris igazgató, Points of Light Corporate Institute (Washington D.C., USA)
 4. Vállalati önkéntes stratégia kialakítása - Sam Santiago közösségi programok vezetője, American Airlines (Dallas, USA)
 5. Pro Bono szakértői önkéntes kultúra fejlesztése – Armin Pialek programvezető, BMW Foundation (Berlin, Németország) / Taproot Foundation (New York, USA)
 6. Vállalati önkéntes programok kihívásai és buktatói, megoldási javaslatok - Tóth Eszter tanácsadó, Corporate Citizenship (London, UK)

17.00 – 18.00 Önkéntességért Díj 2013 díjátadó esemény

18.00 – 19.00 Fogadás

Házigazda: Dr. Simon András

A szervezők a konferencia program változás jogát fenntartják.


CSRLABOR: Magyarország első vállalati CSR-híroldala

Cinizmus lengi körül a jótékonykodást ma Magyarországon. Mint mindenben, ebben is az önérdeket keresik, a haszonszerzést látják sokan. Különösen igaz ez a vállalati társadalmi felelősségvállalásra (angolul corporate social responsibility - CSR) . Cinikusan viszonyul hozzá a közvélemény egy része, mert...

Folytatás »

Elérhetőségeink

 • twitter
 • facebook
 • linkedin
 • youtube
 • flickr

Fotók » Flickr

Close

Highlighting is Turned On - Give it a try by highlighting some text or hovering over an image!

Highlighter

Close Bubble

Thank you for your comment!

Your comment will be shown publicly once it is approved by site moderator.

Highlighter

Close Bubble

Post Comment ›

what is Highlighter?

highlighter.com

Annotype allows you to highlight any text or image on this page, then leave an annotation right there for everyone to see! It's just like leaving a comment.

Watch the video below to see it in action!

What is Highlighter?

Highlight. Comment. Share. It really is that simple!