2017 szeptember 24 vasárnap

Női vállalatvezetők a 20% feletti női képviseletért

Megtartotta alakuló ülését a 20-20-20 Klub, a Hungarian Business Leaders Forum (röviden HBLF) berkein belül életre hívott Női Vezetők Fórumának új kezdeményezése. A kizárólag legfelsőbb szintű női vállalatvezetők, köztük elnök-vezérigazgatók, globális és regionális cégvezetők, cégtulajdonosok és ügyvezető igazgatók részvételével megalakult 20-20-20 Klub célja az aktív együttműködés annak érdekében, hogy 2020-ig Magyarországon minimum 20%-ra emelkedjen a női közép- és felsővezetők aránya a gazdasági társaságokban.

A Női Vezetők Fóruma az elmúlt években is számos esélyegyenlőségi projektet valósított meg.  Mentorprogramján keresztül is támogatja az esélyegyenlőséget, és arra törekszik, hogy minél több vezetőt neveljen ki, és így több nőnek sikerüljön áttörnie azt a bizonyos üvegplafont.

„Kilencedik éve működik a gazdasági és politikai vezetőkből álló női munkacsoportunk, amely már eddig is kiváló fóruma volt a tagjaink közötti tapasztalatcserének és a jó gyakorlatok megosztásának – mondja Czakó Borbála, a HBLF és a 20-20-20 Klub elnöke, aki egyben a mintegy 140 országban 170 000 alkalmazottat foglalkoztató EY globális igazgatója is. – 2014-re azonban az összefogás megérett arra, hogy még egy szinttel feljebb lépjen. A nőnap különleges aktualitást ad a 20-20-20 kezdeményezés elindításának, melyben olyan tevékenységek sorozatát kívánjuk megvalósítani, amellyel 2020-ra elérhetővé válnak a kitűzött célok és a széleskörű, valós társadalmi változás.”

A programterv a megalakulást követően kerül majd kidolgozásra, amelyben a tagok is megteszik saját vállalásaikat, maguk is jó példával járva elöl. Céljuk, hogy általánossá váljon az a nemzetközi gyakorlat, amelyet az irányításuk alatt működő nagyvállalatok is folytatnak, vagyis hogy minden olyan területen támogassák a női munkatársakat, amelyek a kutatások szerint elősegítik a jól megérdemelt szakmai előmenetelt.

Magyarországra is igaz, hogy évek óta több nő és jobb tanulmányi átlagokkal végez a hazai egyetemeken, mint férfi. Mégis, a gazdasági társaságok döntéshozói között a nők súlyosan alulreprezentáltak annak ellenére, hogy a kutatások szerint azok a vállalatok, amelyek vezetőségében magasabb arányú a nők részvétele és nagyobb hangsúlyt fektetnek a nők előmenetelének támogatására, rendre magasabb árbevétel- és nyereségnövekedést produkálnak az azonos szektorban tevékenykedő, erősen férfidominanciájú vállalatoknál.

Az Európai Bizottság direktívában írta elő a 40%-os női kvótát a tőzsdei cégek igazgatótanácsában. 2013-ban ez az arány az EU átlagában 16,6% volt, míg Magyarországon mindössze 12%. A kutatások megállapításai arra is kitérnek, hogy bár egyre több vállalat igyekszik emelni a női felsővezetők számát az igazgatóságokban, az alacsonyabb alsó- és középvezetői szinteken még mindig komoly akadályokba ütközik a nők előmenetele.

„Azért is bátorítom női munkatársaimat, hogy vállaljanak vezető szerepet, mert így nemcsak a munkahelyükön kerülhetnek döntési pozícióba, hanem vezetőként az életüket is sokkal hatékonyabban meg tudják szervezni, mint beosztottként. – árulta el egyik titkát Czakó Borbála – Szeretnénk, ha a 20-20-20 kezdeményezésen belül folytatott tevékenységünk olyan visszhangot kapna, amelynek eredményeképp a mai alapító mintegy 20 női vezetőn túlmenően hamarosan kétszáz, vagy akár kétezer női, és hangsúlyosan férfi vezető is csatlakozna hozzánk, akik aktív szerepet vállalnak az érdemi társadalmi változásokért.”


CSRLABOR: Magyarország első vállalati CSR-híroldala

Cinizmus lengi körül a jótékonykodást ma Magyarországon. Mint mindenben, ebben is az önérdeket keresik, a haszonszerzést látják sokan. Különösen igaz ez a vállalati társadalmi felelősségvállalásra (angolul corporate social responsibility - CSR) . Cinikusan viszonyul hozzá a közvélemény egy része, mert...

Folytatás »

Elérhetőségeink

  • twitter
  • facebook
  • linkedin
  • youtube
  • flickr

Fotók » Flickr

Close

Highlighting is Turned On - Give it a try by highlighting some text or hovering over an image!

Highlighter

Close Bubble

Thank you for your comment!

Your comment will be shown publicly once it is approved by site moderator.

Highlighter

Close Bubble

Post Comment ›

what is Highlighter?

highlighter.com

Annotype allows you to highlight any text or image on this page, then leave an annotation right there for everyone to see! It's just like leaving a comment.

Watch the video below to see it in action!

What is Highlighter?

Highlight. Comment. Share. It really is that simple!