2017 augusztus 17 csütörtök

Profitabilitás, magas színvonalú kiszolgálás, innovativitás

Idén ismét átadták a Deloitte Zrt. legjobb fenntarthatósági jelentésért járó Zöld Béka Díját. A díjról döntő zsűri a kiemelkedő minőségű munkák között említette a Zwack Unicum Zrt. fenntarthatósági jelentését, amelynek kapcsán Patakiné Gyökeres Mónikát, a Zwack irányítási rendszerek vezetőjét kérdeztük a vállalat fenntarthatósági gyakorlatáról, hitvallásáról, eredményeiről.

Mit tekintenek jelentésük legfontosabb erényének? Mi az, amire különösen nagy hangsúlyt fektettek?

Legfontosabb erénynek tartjuk, hogy a legfőbb érintettek teljes körének szól a Fenntarthatósági Jelentésünk, a tulajdonosoktól kezdve a szállítókon, a hatóságon keresztül egészen a munkatársakig. Nagy hangsúlyt fektettünk arra, hogy a vállalat mindennapi életét, vállalati kultúráját és értékrendjét,  a fenntarthatóság érdekében végzett tevékenységét objektíven tükrözze a jelentés, a lényeges területekre összpontosítottunk egy nemzetközi irányelv útmutatásainak segítségével.

Bár az uniós számviteli szabályok változása nyomán hamarosan több vállalatnak lesz kötelező fenntarthatósági jelentést készíteni, még korántsem általános ez a gyakorlat. Miért fontos a Zwack Unicum Nyrt. számára, hogy fenntarthatósági jelentést készítsen?

Fenntarthatósági jelentést két-három évente publikálunk, a megjelenést szorosan kötjük az adott év éves pénzügyi jelentésének megjelenéséhez és a tulajdonosok számára fontos eseményhez, a közgyűléshez. Azokban az években, amikor nem jelenik meg külön fenntarthatósági jelentés az éves jelentés részeként számolunk be röviden a nem pénzügyi információkról. Egyre fontosabb a tulajdonosok számára, hogy a pénzügyi adatokon túlmenően a hosszú távú megbízható működésről további információk útján is meggyőződjenek. Nyilvánosan működő részvénytársaság esetében ez elvárt és elfogadott igény.

Mi a fenntarthatósággal kapcsolatos  hitvallásuk? Melyek a fő fókuszai a fenntarthatósági stratégiájuknak és a legfontosabb eredményeik?

A fenntarthatósággal kapcsolatban stratégiánk jelentősen épít a klasszikus Triple Bottom Line filozófiára, így a vállalat működését a gazdasági, szociális és környezeti dimenziók határozzák meg, azaz a gazdasági eredményesség, a társadalom iránti felelősségvállalás és a környezettudatosság.

A gazdasági eredményességen belül kiemelt figyelmet kap a profitabilitás megőrzése, a fogyasztói igények magas színvonalú kiszolgálása, az innovativitás.

Társadalmi vonatkozásban a fő fókuszt az érintettekkel történő etikus magatartás, a kulturált és minőségi alkoholfogyasztás ösztönzése, munkatársaink megbecsülése és fejlesztése, valamint a hosszú múltra tekintő kapcsolatok eredményeként a szociálisan rászorulók támogatása, amelybe egyre inkább bevonjuk munkatársainkat is az önkéntesség ösztönzésével.

Környezetvédelem területén a kibocsátások megelőzésére helyezzük a fő hangsúlyt, az iparág sajátosságából fakadóan a hulladékgazdálkodás az egyik fókusz terület, a termelés és irodai tevékenység során keletkező hulladékok 97-98%-a kerül újrahasznosításra. Egyre nagyobb figyelmet szentelünk az energiahatékonyságnak, kis lépést tettünk a megújuló energiák használata felé, de jelenleg első sorban energetikai felmérések segítségével keressük a működésben rejlő megtakarítási, racionalizálási megoldásokat.

Az eddig elkészült jelentéseik tapasztalatai alapján mi lenne az a három fő tanács, amit annak javasolnának, aki először vág ebbe a munkába?

Jól átgondoltan négy legfontosabb tanácsom lenne:

  1. A legfontosabb döntés, hogy kinek szól a jelentés.
  2. Alapos átgondolást igényel: a lényeges területek meghatározása, ez keretek között tartja a jelentés méretét, ha túl hosszú nem biztos, hogy elolvassák, ha túl rövid, esetleg maradnak ki belőle lényeges részek.
  3. Célszerű nemzetközileg is elfogadott útmutatót, szabványt alapul venni, segíti a vonalvezetést, segíti az objektivitást.
  4. Legyen elegendő idő a jelentés elkészítésére csapatmunkában.

Tapasztalatok, visszajelzések, hazai és nemzetközi gyakorlatok alapján későbbi jelentéseikben terveznek-e valamilyen lényeges változást, új elemet?

A jelentések elkészítésénél támaszkodtunk a GRI (Global Riporting Initiative) G3 és G3.1 ajánlásaira, szeretnénk továbbra is alkalmazni ezeket az ajánlásokat, természetesen követve a legújabb verziókat. A legfrissebb G4 útmutató tartalmaz új elemeket mind indikátorok, mind pedig a jelentésírás metódusát tekintve, ezek adaptálására már most készülünk.


CSRLABOR: Magyarország első vállalati CSR-híroldala

Cinizmus lengi körül a jótékonykodást ma Magyarországon. Mint mindenben, ebben is az önérdeket keresik, a haszonszerzést látják sokan. Különösen igaz ez a vállalati társadalmi felelősségvállalásra (angolul corporate social responsibility - CSR) . Cinikusan viszonyul hozzá a közvélemény egy része, mert...

Folytatás »

Elérhetőségeink

  • twitter
  • facebook
  • linkedin
  • youtube
  • flickr

Fotók » Flickr

Close

Highlighting is Turned On - Give it a try by highlighting some text or hovering over an image!

Highlighter

Close Bubble

Thank you for your comment!

Your comment will be shown publicly once it is approved by site moderator.

Highlighter

Close Bubble

Post Comment ›

what is Highlighter?

highlighter.com

Annotype allows you to highlight any text or image on this page, then leave an annotation right there for everyone to see! It's just like leaving a comment.

Watch the video below to see it in action!

What is Highlighter?

Highlight. Comment. Share. It really is that simple!